Köpevillkor för Great Result Webbkurser

1. Företagsinformation

För köp som sker på denna webbplats ansvarar Great Result Insight Europe AB, Organisationsnummer 559161­9902, Ytterbyvägen 26 18594 Vaxholm.

2. Priser

Alla priser anges i svenska kronor och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto­ och fraktkostnader.

3. Leverans

Du får tillgång till dina webbkurser direkt när betalningen är erlagd eller då samtliga uppgifter för faktura är godkända.

4. Avbeställning

Inga problem, hör av dig till oss via epost så ordnar vi det.

5. Reklamation

Om det föreligger något fel på webbkursen, hör av dig till oss via epost så löser vi det.

6. Ångerrätt och returer

Inga problem, maila oss varför du ångrar ditt köp inom rimlig tid(14 dagar) så ordnar vi med återbetalning och avslut av ditt konto. Bekräftelse på avslut skickas per epost.

7. Betalning

Betalning sker i samband med köp antingen via betalkort, faktura eller direktbetalning via bank. Ditt kort kommer att debiteras i samband med att du gör din beställning. Du måste aktivt kryssa för att du godkänner våra köpevillkor samt hanteringen av dina personuppgifter.

8. Kortinformation

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Mondido Payments AB som är en svensk säker elektronisk betallösning för e­handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1.

9. Personuppgifter och GDPR

Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR. I samband med ditt köp godkänner du att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter. Vi lagrar de uppgifter som är nödvändiga för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att kunna bedriva vår verksamhet. Du har enligt GDPR rätt att få tillgång till den information som vi har registrerat om dig. Om de uppgifter som vi lagrar om dig är irrelevanta, felaktiga eller ofullständiga kan du begära att informationen ska rättas, begränsas eller tas bort, vilket vi gör i den mån det är möjligt enligt gällande lag (som t.ex. bokföringslagen).

Vi är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med våra underleverantörer. Här nedanför kan du se vilka underleverantörer vi använder och för vilket ändamål vi använder dessa.

Leverantör: Learnster
Tjänst: E-utb
Ändamål: Vi använder Learnster som plattform för distribution och hantering av våra webbkurser.

Leverantör: Mondido Payments AB
Tjänst: Betaltjänst
Ändamål: Vi använder Mondido för hantering av betalningar, återbetalningar och vid betalningsrelaterade supportfrågor. De uppgifter som du anger vid beställning och betalning: namn, kortuppgifter, personnummer, telefonnummer, e­postadress och adress skickas krypterade vidare till Mondido.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Great Result Insight Europe AB

För Great Result Insight Europe AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Great Result Insight Europe AB verksamhet är Great Result Insight Europe AB personuppgiftsansvarig. (Organisationsnummer 559161-9902, Ytterbyvägen 26 18594 Vaxholm).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar hos oss.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för leverans av våra tjänster. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Great Result Insight Europe AB.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.