Bli förstahandsvalet hos dagens, samt morgondagens, medarbetare.

I dag är det fullt möjligt och ganska enkelt att kopiera en mängd modeller för hur ett team eller en organisation ska bli mer framgångsrik. Allt går att kopiera, utom en enda sak: de som driver din organisation och som är din allra viktigaste tillgång – dina medarbetare. De är faktorn med störst potential att bli er organisations unika konkurrensfördel.

Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. I denna bok får du inspiration, modeller och tips för hur du kan bli drömarbetsgivaren.

KÖP/LÄS MER

Drömarbetsgivaren är nu klar för export

Hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Boken är översatt av Aidan Isherwood från The London School of English. Den har redan sålts i länder som Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, Tjeckien, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge samt Finland.

KÖP/LÄS MER

Drömarbetsgivaren är nu klar för export

Hösten 2018 släpptes den engelska versionen The Dream Employer. Boken är översatt av Aidan Isherwood från The London School of English. Den har redan sålts i länder som Tyskland, Spanien, Italien, Schweiz, Tjeckien, Lettland, Litauen, Slovakien, Slovenien, Danmark, Norge samt Finland.

KÖP/LÄS MER

Morgondagens viktigaste framgångsfaktorer för att bli en drömledare

Vi lämnar ett årtionde där samhällen, beteenden, behov och teknik skiftat mer än någonsin tidigare. Vi lever nu i en tid av ständig förändring och ni behöver anpassa er och ert ledarskap till det. Det som tagit er hit, där ni är idag, kommer kanske inte att ta er dit ni vill imorgon. Den här boken är en praktisk handbok om vad du som ledare behöver göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre tillsammans imorgon.

KÖP/LÄS MER